Leg. psykolog Malene Kroon


Individuell psykoterapi

Samtal med psykolog kan vara hjälpsamt för många olika problem. Ofta är de känslorelaterade och hindrar människor från att leva livet så som de önskar.


Vanliga anledningar till att söka terapi är:


- Olika typer av ångest/oro

- Nedstämdhet/depression

- Sorg

- Trauma

- Svårt att hantera känslor

- Relationsproblem

- Destruktiva beteenden

- Erfarenheter av sexuella övergrepp

- Erfarenheter av psykiskt eller fysiskt våld

- Öka förståelse av sig själv

- Avstängdhet

- Att inte veta vad en vill i livet eller att ha svårt att lyssna på sig själv


Men det kan även vara annat. Du är välkommen att höra av dig om du vill veta mer om ifall psykoterapi kan passa det som du önskar hjälp med.


Vid ett första besök kan vi få en bild av vad du vill ha hjälp med och du får en möjlighet att prova om du trivs med mig och mitt arbetssätt, för att sedan kunna bestämma om du vill fortsätta. Det är vanligt att i så fall träffas varje eller varannan vecka och ha 60 minuters besök. Vid glesare träffar kan 90 minuters sessioner vara ett bra alternativ. Det är såklart möjligt att själv välja hur du vill lägga upp din terapi avseende längd på sessioner och hur ofta. Vi anpassar det gemensamt efter dina behov och din situation.


Om du önskar träffa en annan psykolog eller om jag tror att någon annan skulle vara bättre lämpad att hjälpa dig så kan jag hjälpa till att hänvisa till andra psykologer.


Jag har möjlighet att träffa dig fysiskt på mottagningen eller digitalt.