Leg. psykolog Malene Kroon


Om ISTDP

Jag arbetar främst utifrån en metod som heter Intensive short-term dynamic psychotherapy (ISTDP). Det är en känslofokuserad terapimetod som brukar omnämnas som modern psykodynamisk terapi. Den har växande forskningsstöd och anses verksam inom flera olika problemområden.


En utgångspunkt är att vi genom livet lär oss hur vi behöver förhålla oss till andra och oss själva, både i tidiga relationer och fortsatt genom livet, för att få vad vi behöver och klara oss så bra som möjligt. Dessa sätt kan senare i livet med nya situationer och relationer visa sig inte längre vara hjälpsamma, utan omvänt det som ställer till det för oss. Då kan en behöva hjälp att få syn på dessa mönster.


I ISTDP är både patient och terapeut aktiva i ett gemensamt arbete. Det inleds med att ett problem som du önskar hjälp med definieras. Därefter utforskar vi tillsammans för att hjälpas åt att få bättre förståelse för hur ditt inre fungerar med känslor, tankar, kroppsliga reaktioner och beteenden som bidrar till ditt fungerande idag. På så sätt kan vi ta reda på vad som hindrar dig från att leva så som du önskar och arbeta för att möjliggöra förändring. Det innefattar ofta att jobba med att öka förmågan att hantera ångest och att kunna vara i kontakt med sina känslor.