Leg. psykolog Malene Kroon


Om mig

Mitt namn är Malene Kroon och jag är legitimerad psykolog. Jag har arbetat som psykolog sedan 2014. Utöver privat verksamhet har jag arbetat flera år inom offentlig vård i vuxenpsykiatri och på ungdomsmottagning. Jag har god erfarenhet av psykologisk behandling för varierad psykiatrisk problematik, neuropsykiatriska utredningar, gruppbehandlingar och arbete med personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Min strävan är att kunna erbjuda psykologisk behandling till ett rimligt pris.


Jag arbetar huvudsakligen utifrån en psykodynamisk metod som heter Intenstive short-term dynamic psychotherapy (ISTDP), men har även kompetens inom kognitiv beteendeterapi (KBT). Jag är certifierad ISTDP-terapeut efter att ha gått en 3-årig CORE-utbildning, jag har kontinuerlig handledning och deltar regelbundet i vidareutbildningar.


Frågor kring sexualitet och HBTQIA+ har alltid legat mig varmt om hjärtat. Jag har HBTQ-kompetens och har bland annat fördjupat mig genom kurser och konferenser i sexologi.


I varje möte försöker jag anpassa mitt arbete efter den enskilda individen och strävar efter att alla ska få ett bra bemötande oavsett kön, ålder, etnicitet, sexualitet och funktionsvariation.


Jag är medlem i Psykologförbundet, Psykologföretagarna och föreningen ISTDP-Sweden.