Leg. psykolog Malene Kroon


Länkar till andra

Psykoterapi hos privatpraktiserande psykolog är ofta dyrt. Det finns flera olika mottagningar med möjlighet till billigare alternativ för samtalskontakter. Tyvärr har de ofta kö och begränsningar för behandlingskontaktens längd. Här listas några möjliga alternativ.