Leg. psykolog Malene Kroon


Parterapi

Parterapi kan vara hjälpsamt för att med stöd hitta sätt att komma framåt i relationen. Vanliga orsaker till att söka parterapi kan vara en upplevelse av att ha fastnat i destruktiva mönster, att det blir återkommande konflikter, svårhanterade känslor, en önskan att få fördjupa relationen med mer kontakt och närhet eller att hantera en kris.


I parterapi arbetar vi med att öka förståelsen av såväl sig själv som den andre och av det gemensamma samspelet. Vi utforskar vad som händer i olika situationer med tankar, känslor och beteenden för att försöka förstå vad som driver svårigheterna. Vi kommer jobba för att hitta nya och mer konstruktiva sätt att kommunicera så att båda kan känna sig validerade, ha möjlighet att uttrycka sina behov och vara en emotionell trygghet för varandra. Jag arbetar med känslofokus och utifrån anknytningsteori med inspiration från Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) och Emotionellt Fokuserad Terapi (EFT).


Vi träffas gemensamt första gången för att tillsammans se vad ni upplever som problem som ni önskar hjälp med och för att börja få en bild av hur relationen fungerar och på vilket sätt var och en påverkar samspelet. Dessa besök är 90 minuter. Ibland kan det vara aktuellt att jag träffar var och en enskilt vid ett eller flera tillfällen, då enligt taxa som för individuella samtal.