Psykolog

Om psykoterapi


Psykoterapi kan vara hjälpsamt för många olika problem. Ofta är de känslorelaterade och hindrar människor från att leva livet så som de önskar. Vanliga problem som man kan arbeta med i terapi är:


- Olika typer av ångest


- Nedstämdhet/depression


- Sorg


- Trauma


- Svårt att hantera känslor


- Relationsproblem


- Destruktiva beteenden


Det kan även vara annat som du vill arbeta med. Du är välkommen att höra av dig om du vill veta mer om ifall psykoterapi kan passa det som du önskar hjälp med.

Om ISTDP


Jag arbetar främst med en metod som heter Intensive short-term dynamic psychotherapy (ISTDP). Det är en känslofokuserad terapimetod med växande forskningsstöd inom flera problemområden. 


I ISTDP är både patient och terapeut aktiva i ett gemensamt arbete. Det inleds med att definiera ett problem som du önskar hjälp med. Därefter utforskar vi det tillsammans för att hjälpas åt att få bättre förståelse för hur ditt inre fungerar med känslor, tankar och beteenden som bidrar till ditt fungerande idag. På så sätt kan vi ta reda på vad som hindrar dig från att leva så som du önskar och arbeta för att möjliggöra förändring. Det innebär i regel att jobba med att öka förmågan att hantera ångest och att kunna vara i kontakt med sina känslor.

Kontakt


Du är välkommen att kontakta mig om du har frågor eller vill boka en tid.


I nuläget har jag tyvärr inte möjlighet att ta emot nya klienter.

Telefon: 0762-46 43 27

E-post: kontakt@psykologkroon.se

Adress: Norra Liden 9, Göteborg